הסכם גירושין\ הסכם ממון

אני עומד להינשא. אין לי כרגע רכוש על שמי, אבל בעתיד אירש מאימי דירה וכספים בחשבונות בנק. האם כדאי לי לערוך הסכם ממון לפני הנישואין?

בעיקרון ירושה שמקבלים אינה משותפת, אבל אם אתה תכניס כספי ירושה שקיבלת לחשבון משותף שלך ושל אשתך לעתיד, תהפוך אותם על ידי כך למשותפים, ואם אתם תנהגו לגבי הדירה שתקבל בירושה באופן שמלמד לפי הפסיקה על "כוונת שיתוף" בה, גם הדירה שקיבלת בירושה עלולה להפוך למשותפת. לכן עדיף בכל זאת לערוך הסכם הפרדת רכוש, כי אז ההסכם קובע.

בהסכם הגירושין הדירה עברה על שמי, והחובות לבעלי. כיום בעלי הגיש תביעה לביטול הסכם הגירושין, וטוען שזה חוזה למראית עין. מה הכוונה?

חוזה למראית עין הוא חוזה חסר תוקף, וניתן לפנות לבית המשפט כדי שזה יכריז על בטלותו. הכוונה לחוזה אשר האמור בו אינו תואם לכוונת הצדדים האמיתית, או לעסקה שאכן נקשרה בפועל. למשל: לעתים כאשר הבעל נקלע או עומד להיקלע לחובות, אזי הוא והאישה חותמים על הסכם גירושין פיקטיבי, ובו הם מנסים להבריח את הרכוש המשפחתי מפני נושיו של הבעל, על ידי כך שהם רושמים בהסכם שהאישה מקבלת את הרכוש, ואילו הבעל יישא בחובות, למרות שאין להם כוונה אמיתית להיפרד ולחלק את נכסיהם.

יש לי הסכם גירושין שכתוב בו שמגיע לי חצי מהפנסיה שלו ואם הוא נפטר קודם מגיע לי חצי מהעיזבון. ההסכם מאושר רק ע"י הרבנות ולא חתום ע"י עורכי-דין. האם הסכם גירושין חייב להיות חתום ע"י עו"ד? האם ההסכם מגן עלי בצורה טובה?

לא ממש. הסכם גירושין אמנם אינו חייב להיות חתום ע"י עו"ד, אבל העובדה שלא התייעצתם עם עו"ד, או לפחות לא עם כזה שבקיא בדיני משפחה, הביאה לכך שההסכם בהחלט אינו מגן עליך בצורה טובה. ראשית, קרן הפנסיה אינה כפופה להסכם, ויתכן שלא תכבד אותו, בפרט אם הוא נוגד לתקנון שלה, ועוד בהעדר פסק-דין תקף המופנה אליה. שנית, לא ניתן לתת הוראות בדבר ירושה בהסכם ממון, אלא רק בצוואה. את עלולה להישאר קרחת מכאן ומכאן, ללא הפנסיה וללא מחצית העיזבון. כדאי לך להתייעץ עם עו"ד כדי לברר אם ניתן עדיין להגיש תביעות מתאימות כדי להציל מה שאפשר.

כיצד אפשר לשנות הסכם גירושין דרך בית משפט?

זו שאלה מאד רחבה, אענה "על קצה המזלג": תלוי באילו נושאים אתה מבקש לשנות את ההסכם. את נושא המזונות ניתן לשנות בתביעה להפחתה או הגדלה שלהם אם מאז שהמזונות נקבעו בהסכם חל שינוי נסיבות עובדתי מהותי. את נושא המשמורת והסדרי הראיה ניתן גם כן לשנות, אם נכון להיום ההסדרים אינם לטובת הקטינים. בנושא רכוש, לעומת זאת, לא מספיק שהנסיבות העובדתיות השתנו לאחר ההסכם. כדי שתוכל להצליח בתביעה לשינוי הסכם לגבי חלוקת רכוש, צריך להיות נימוק משפטי שיצדיק סטייה מן ההסכם, מתחום דיני החוזים, כגון טעות, הטעייה, עושק, כפייה, הפרת חוזה, חוזה למראית עין ועוד.