מזונות

אני גרושה. לי יש 2 ילדים ולחבר שלי עוד 2 משלו. אנחנו עוברים לגור יחד. האם לגרושה שלו יש אפשרות לבקש הגדלת מזונות בגלל שהוא מתגורר בדירתי, או שרק אם אני אשתו?

למרבה הצער, אם בעלך אכן השיג הוכחות לפיהן בגדת בו, לא תקבלי מזונות אישה גם בבית המשפט לענייני משפחה, ולא רק בבית הדין הרבני, כיוון ששניהם פוסקים מזונות אישה לפי דיני ההלכה. כמו כן את עלולה לאבד את הסכום הרשום בכתובתך.

בעלי עקב אחריי בעזרת חוקר פרטי, ואני חוששת שהוא צילם אותי מבלה עם גבר אחר במלון באילת. האם כדאי לי למהר ולתבוע מזונות בבית המשפט לענייני משפחה, כדי שהוא לא יקדים אותי בבית הדין הרבני? אציין שהמזונות הם עבורי, ילדיי כבר בגרו.

למרבה הצער, אם בעלך אכן השיג הוכחות לפיהן בגדת בו, לא תקבלי מזונות אישה גם בבית המשפט לענייני משפחה, ולא רק בבית הדין הרבני, כיוון ששניהם פוסקים מזונות אישה לפי דיני ההלכה. כמו כן את עלולה לאבד את הסכום הרשום בכתובתך.

אני אב גרוש. האם אני צריך לשלם גם חצי מהמשכנתא וגם תשלומי מדור עבור הילדים?

אמנם כן, אתה אמור לשאת ביותר מאשר מחצית מחזרי המשכנתא אם אתה חייב במדור הילדים, אבל לפי הפסיקה, אם תגיש תביעה לפירוק השיתוף, תוכל גם לתבוע מאשתך להחזיר לך את התשלומים שמעבר למחצית מתשלומי המשכנתא, מתוך חלקה בתמורת מכירת הדירה. לפי תקדימים קיימים, באופן זה, תשלם יותר ממחצית רק תקופה של עד שנה, וכן תקבל בחזרה את התשלום ביתר.

אני על סף גירושין ואני מנסה להגיע להסכם עם הבעל על מנת לקצר תהליכים. עלתה ביננו הסוגיה של הצמדת המזונות למדד כאשר הוא לא מוכן לחתום על ההסכם כאשר סעיף זה מופיע בהסכם. האם במצב ששורה זו לא מופיעה בהסכם הבעל בכל זאת מחוייב בהצמדה זו לאחר אישור ההסכם על ידי בית הדין הרבני?

מאד לא מומלץ לנהל מו"מ ולערוך הסכם גירושין מבלי להיוועץ תחילה בעורך-דין,על מנת להבין לעומק כיצד לנסח הסכם גירושין, מה קובע הדין ומה נהוג ומקובל. לאחר אישור ההסכם לא תוכלי לתקן טעויות או להתחרט, ואת וילדייך עלולים לשלם מחיר כבד. כך למשל- מסיבות רבות, אין זה נכון עבור האישה והילדים לאשר הסכם גירושין בבית הדין הרבני!
לשאלת הצמדת המזונות – מקובל בבית המשפט להצמיד אותם למדד, אבל רק רבעונית, וללא תשלום הפרשי הצמדה למפרע. יש לנסח את מנגנון ההצמדה בצורה נכונה ומדויקת, לרבות מדד בסיס. בבית הדין הרבני נוהגים בכלל להצמיד מזונות לתוספת היוקר לשכירים, שמתעדכנת רק פעמיים בשנה ולא ארבע, ולא נכון מבחינתך להסכים לכך, אחרת תפסידי כספים.

בעלי ואני מנסים להגיע להסכם גירושין. בעלי טוען שמזונות לילד אחד לפי החוק הם 1,200 ₪. האם זה נכון?

החוק אינו קובע את גובה דמי המזונות. בית המשפט קובע אותם, בכל תיק לפי נסיבותיו, אלא אם כן ההורים משכילים להגיע להסכם בכוחות עצמם. לפי הממוצע בפסיקה, הסכום המינימאלי למזונות קטין אחד נע בין 1,250 ל-1,350 ₪ לערך. אך אין סיבה לקבוע את סכום המינימום, אלא אם כן בעלך משתכר שכר מינימום, או שכושר הכנסתו מוגבל. בדקו יחד מה הם צורכי הילדים לפי רמת החיים שאתם מנהלים בפועל, וקבעו סכום הולם