אפוטרופסות וכשרות

אני חולה במחלה ממארת. אני רוצה שאם אמות, ההורים שלי יהיו אפוטרופוסים לילדיי, ולא בעלי או הוריו. האוכל להבטיח זאת בצוואתי?

כל עוד שבעלך בחיים, בית המשפט לא ימנה לילדים אפוטרופוס נוסף פרט לו, לא את הורייך ולא את הוריו, אלא רק במקרים נדירים, למשל אם יוכח כי בעלך אינו מסוגל לדאוג לילדים, או מסכן אותם. הורים יכולים לבחור אפוטרופוס בצוואתם רק למקרה ששניהם ימותו גם יחד, ואז בית המשפט נוהג להתחשב בזה במסגרת שיקוליו.

מי יכול לשמש אפוטרופוס?

בד"כ נבחרים ע"י ביהמ"ש קרובי משפחה מדרגה ראשונה, אבל אם הם לא מגיעים להסכמה ביניהם מי ישמש אפוטרופוס, או לא סומכים זה על זה, אזי ניתן למנות עו"ד חיצוני, או גוף מוסדי שעיסוקו בכך.

אבא שלנו נתן לאחי הגדול ייפוי כוח בבנק, ואחי עושה מה שהוא רוצה בחשבון הבנק של האב, ומרוקן אותו ברכישות למען עצמו. לא נותן דין וחשבון לאף אחד. אבא לא מתפקד. מה עושים?

אני ממליצה שהאחים האחרים יפנו לבית המשפט ויבקשו למנות לאב אפוטרופוס על רכושו, אשר ידאג לענייניו וימנע עושק וניצול שלו. האפוטרופוס יכול להיות אחד האחים האחרים, או למנות שני אחים או יותר ביחד כאפוטרופוסים, או אדם ניטראלי חיצוני. האפוטרופוס יוכל גם לתבוע מן האח לתת חשבונות על הכספים שמשך מחשבונות האב, ולהחזיר אותם אם לא הוצאו לצרכי האב. כדאי לפעול מהר, אחרת האב, עלול להישאר ללא כספים ונכסים לעת זקנה. לאחים עצמם אין זכות תביעה נגד הבן הגדול, לפני שיתמנו ע"י ביהמ"ש לאפוטרופוסים, אלא רק לאפוטרופוס שמונה ע"י בימ"ש מותר לתבוע.

לאמא שלי יש אחות אחת ערירית, ונתנו לבעל של אחות אחרת שלהן להיות אפוטרופוס שלה. אתמול היינו בבנק ונאמר לנו שהוא יכול לרוקן לה את החשבון, וכשתגיע עת הצוואה לא תישאר לנו אגורה. איך אפשר להוציא אותו שלא יהיה אפוטרופוס?

בית המשפט הוא שממנה אפוטרופוס, ובית המשפט מוסמך גם לפטר או להחליף אותו. אם קיים יסוד להאמין שהאפוטרופוס שמונה פועל בניגוד לטובת החסויה, אפשר לפנות לבית המשפט ולבקש שימונה אפוטרופוס אחר או נוסף, כאשר זה יכול להיות קרוב משפחה אחר, עורך-דין או גוף מוסדי שעיסוקו בכך.