אפוטרופסות וכשרות

האחים שלי ביקשו להתמנות אפוטרופוסים על אימא שלנו. הם רוצים שאחתום על הסכמה לכך. האם הם יוכלו למכור את דירתה של אימא, להשכיר אותה או למשכן אותה? האם אני עלולה להיות אחראית למעשיהם?

אפוטרופוס אינו רשאי למכור דירה של חסוי או לשעבד אותה ללא אישור ביהמ"ש. הוא יכול אמנם להשכיר אותה, אבל לא בשכירות מוגנת. את אינך אחראית לפעולות של אפוטרופוס אחר או לחובות שיצר. על האפוטרופוס הממונה מפקח אגף האפוטרופוס הכללי, ויש להגיש לו דו"חות שנתיים.

אחי מחוסר הכרה כבר כמה שנים. אשתו, גיסתי, הצליחה לקבל התרה של הנישואין בבית הדין הרבני, לאחר שנמצא פגם באחד העדים. כיום יש לחלק את הרכוש שלהם. אני מסוגל אמנם להגיע אתה להסכמות בלי מלחמה, אבל איך עושים זאת מבחינה טכנית?

עליך לפנות לביהמ"ש בבקשה למנות אותך כאפוטרופוס לגופו ורכושו של אחיך, ואז תוכל לפעול בשמו ולהגן על ענייניו, כאשר פעולותייך יעמדו לביקורת ביהמ"ש והאפוטרופוס הכללי.

אחותי נפטרה והשאירה שתי בנות, אחת מהן עדיין קטינה. הן רוצות להסתלק לטובתי מהירושה. האם הדבר אפשרי מבחינה משפטית?

קטינה אינה יכולה לבצע פעולה משפטית שכזו, ובית המשפט לעולם לא יאשר אותה, כי היא נחזית להיות בניגוד לטובתה. גם לגבי הבגירה יתכן שהאפוטרופוס הכללי יביע תמיהות, כיון שעצם קיומה של קטינה בין היורשים עשוי להביא להתערבותו בתיק. לי עצמי קשה לי מאד להבין את הנסיבות. לא ברור גם אם אבי הבנות בתמונה, ומה עמדתו לגבי וויתור של בנותיו על נכסיהן.

אנחנו אפוטרופוסים של חמי וחמתי. קנינו להם דירה ואנחנו משלמים להם את המשכנתא. הבנק לא נותן לנו להוציא כסף מחשבון הבנק שלהם. מה לעשות?

עליכם לפנות לביהמ"ש ולהגיש בקשות מתאימות למתן הוראות. הוצאת כספים תיתכן רק לצורכי החסויים, או כשכר לכם, בתנאי שביהמ"ש יאשרו. אני מציעה להיעזר בעו"ד.

אבא שלנו נתן לאחי הגדול ייפוי כוח בבנק, ואחי עושה מה שהוא רוצה בחשבון הבנק של האב, ומרוקן אותו ברכישות למען עצמו. לא נותן דין וחשבון לאף אחד. אבא לא מתפקד. מה עושים?

אני ממליצה שהאחים האחרים יפנו לבית המשפט ויבקשו למנות לאב אפוטרופוס על רכושו, אשר ידאג לענייניו וימנע עושק וניצול שלו. האפוטרופוס יכול להיות אחד האחים האחרים, או למנות שני אחים או יותר ביחד כאפוטרופוסים, או אדם ניטראלי חיצוני. האפוטרופוס יוכל גם לתבוע מן האח לתת חשבונות על הכספים שמשך מחשבונות האב, ולהחזיר אותם אם לא הוצאו לצרכי האב. כדאי לפעול מהר, אחרת האב, עלול להישאר ללא כספים ונכסים לעת זקנה. לאחים עצמם אין זכות תביעה נגד הבן הגדול, לפני שיתמנו ע"י ביהמ"ש לאפוטרופוסים, אלא רק לאפוטרופוס שמונה ע"י בימ"ש מותר לתבוע.