הסכם גירושין\ הסכם ממון

בהסכם הגירושין הדירה עברה על שמי, והחובות לבעלי. כיום בעלי הגיש תביעה לביטול הסכם הגירושין, וטוען שזה חוזה למראית עין. מה הכוונה?

חוזה למראית עין הוא חוזה חסר תוקף, וניתן לפנות לבית המשפט כדי שזה יכריז על בטלותו. הכוונה לחוזה אשר האמור בו אינו תואם לכוונת הצדדים האמיתית, או לעסקה שאכן נקשרה בפועל. למשל: לעתים כאשר הבעל נקלע או עומד להיקלע לחובות, אזי הוא והאישה חותמים על הסכם גירושין פיקטיבי, ובו הם מנסים להבריח את הרכוש המשפחתי מפני נושיו של הבעל, על ידי כך שהם רושמים בהסכם שהאישה מקבלת את הרכוש, ואילו הבעל יישא בחובות, למרות שאין להם כוונה אמיתית להיפרד ולחלק את נכסיהם.

יש לי הסכם גירושין שכתוב בו שמגיע לי חצי מהפנסיה שלו ואם הוא נפטר קודם מגיע לי חצי מהעיזבון. ההסכם מאושר רק ע"י הרבנות ולא חתום ע"י עורכי-דין. האם הסכם גירושין חייב להיות חתום ע"י עו"ד? האם ההסכם מגן עלי בצורה טובה?

לא ממש. הסכם גירושין אמנם אינו חייב להיות חתום ע"י עו"ד, אבל העובדה שלא התייעצתם עם עו"ד, או לפחות לא עם כזה שבקיא בדיני משפחה, הביאה לכך שההסכם בהחלט אינו מגן עליך בצורה טובה. ראשית, קרן הפנסיה אינה כפופה להסכם, ויתכן שלא תכבד אותו, בפרט אם הוא נוגד לתקנון שלה, ועוד בהעדר פסק-דין תקף המופנה אליה. שנית, לא ניתן לתת הוראות בדבר ירושה בהסכם ממון, אלא רק בצוואה. את עלולה להישאר קרחת מכאן ומכאן, ללא הפנסיה וללא מחצית העיזבון. כדאי לך להתייעץ עם עו"ד כדי לברר אם ניתן עדיין להגיש תביעות מתאימות כדי להציל מה שאפשר.

כיצד אפשר לשנות הסכם גירושין דרך בית משפט?

זו שאלה מאד רחבה, אענה "על קצה המזלג": תלוי באילו נושאים אתה מבקש לשנות את ההסכם. את נושא המזונות ניתן לשנות בתביעה להפחתה או הגדלה שלהם אם מאז שהמזונות נקבעו בהסכם חל שינוי נסיבות עובדתי מהותי. את נושא המשמורת והסדרי הראיה ניתן גם כן לשנות, אם נכון להיום ההסדרים אינם לטובת הקטינים. בנושא רכוש, לעומת זאת, לא מספיק שהנסיבות העובדתיות השתנו לאחר ההסכם. כדי שתוכל להצליח בתביעה לשינוי הסכם לגבי חלוקת רכוש, צריך להיות נימוק משפטי שיצדיק סטייה מן ההסכם, מתחום דיני החוזים, כגון טעות, הטעייה, עושק, כפייה, הפרת חוזה, חוזה למראית עין ועוד.

בקרוב אני עומד להתחתן. אני רשום כמוטב ומיופה כוח בחשבונות הבנק של אימא שלי, תבדל"א, שבהם יש הרבה כספים, ובעתיד אני אף אירש את אותם כספים לפי צוואתה של אימי. אני מצפה גם לרשת את דירת המגורים של אימי, אחרי 120, לפי אותה צוואה שאימי הראתה לי. בנוסף יש לי כספים בחשבון בנק על שמי בלבד, וכן ביטוח מנהלים על שמי. האם כדאי לי לערוך הסכם ממון? אינני רוצה שבמקרה של גירושין אשתי לעתיד תקבל חלק מהכספים הללו.

קודם כל מזל-טוב. בעיקרון אני ממליצה לך לערוך הסכם ממון. הוא יכול לקבוע הסדר של הפרדה רכושית בינך לבין אשתך לעתיד, וכך היא לא תוכל לתבוע ממך בעתיד חלק מהכספים ומהדירה. לפי הפסיקה גם ביטוח מנהלים הינו נכס משותף, לפחות לגבי החלק ממנו שנצבר בתקופת הנישואין. אמנם נכסים שהיו על שמך לפני הנישואין ונכסים שאתה מקבל בירושה אינם בהכרח משותפים, אבל כספים מתערבבים מטיבם במהלך השנים, או משמשים לרכישת נכסים, ואף דירת ירושה עלולה להפוך למשותפת, בעיקר אם גרים בה, לפי הקונסטרוקציה המשפטית של "כוונת שיתוף". לסיכום – בהחלט כדאי לערוך הסכם, ולא לשכוח לאשר אותו כדין.

מה את מגדירה כטעות בניסוח הסכם גירושין?

מטרתו של הסכם גירושין היא לסיים ברוח טובה את קשר הנישואין, ללא מלחמות. אם כרתנו הסכם גירושין, ובסופו של דבר אנחנו נקלעים אחריו לתביעות בבתי משפט, סימן שעשינו טעויות בניסוח שלו. ישנן טעויות נפוצות, ויש להימנע מהן, כדי שהסכם הגירושין יהיה באמת סוף פסוק.