הסכם גירושין\ הסכם ממון

אני ובעלי עשינו הסכם פירוק שותפות בבית הדין. הדירה עוד לא נרשמה על שמי. יש תוקף של פסק דין להסכם, ועכשיו בעלי התחרט עליו וכבר לא רוצה לתת לי את הדירה. שכחתי לקחת ממני יפוי כוח בלתי חוזר. מה עלי לעשות?

עליך לתבוע בבית המשפט אכיפה וביצוע של ההסכם ופסה"ד. אם בעלך לא יחתום על המסמכים הנחוצים, ניתן לתבוע ממנו פיצויים על הפרת ההסכם, וכן לתבוע פסק דין הצהרתי שהדירה שייכת לך, ואז תוכלי לרשום אותה על שמך.

אשתי ואני נשואים 10 שנים ורוצים לקנות דירה. רוב המימון יבוא ממקורותיי, וגם את המשכנתא אשלם רק אני. האם די לי לרשום את הדירה על שמי, או שעדיף לחתום על הסכם ממון?

קיים סיכוי שבית המשפט יקבע בעתיד, אם תיפרדו, שזו דירה משותפת, מכוח הדוקטרינה של כוונת שיתוף, ובפרט אם תתגוררו בה זמן רב עם ילדיכם. לכן אני ממליצה לחתום על הסכם ממון קצר ולא להסתפק ברישום בלבד.

כיצד אפשר לשנות הסכם גירושין דרך בית משפט?

זו שאלה מאד רחבה, אענה "על קצה המזלג": תלוי באילו נושאים אתה מבקש לשנות את ההסכם. את נושא המזונות ניתן לשנות בתביעה להפחתה או הגדלה שלהם אם מאז שהמזונות נקבעו בהסכם חל שינוי נסיבות עובדתי מהותי. את נושא המשמורת והסדרי הראיה ניתן גם כן לשנות, אם נכון להיום ההסדרים אינם לטובת הקטינים. בנושא רכוש, לעומת זאת, לא מספיק שהנסיבות העובדתיות השתנו לאחר ההסכם. כדי שתוכל להצליח בתביעה לשינוי הסכם לגבי חלוקת רכוש, צריך להיות נימוק משפטי שיצדיק סטייה מן ההסכם, מתחום דיני החוזים, כגון טעות, הטעייה, עושק, כפייה, הפרת חוזה, חוזה למראית עין ועוד.

בקרוב אני עומד להתחתן. אני רשום כמוטב ומיופה כוח בחשבונות הבנק של אימא שלי, תבדל"א, שבהם יש הרבה כספים, ובעתיד אני אף אירש את אותם כספים לפי צוואתה של אימי. אני מצפה גם לרשת את דירת המגורים של אימי, אחרי 120, לפי אותה צוואה שאימי הראתה לי. בנוסף יש לי כספים בחשבון בנק על שמי בלבד, וכן ביטוח מנהלים על שמי. האם כדאי לי לערוך הסכם ממון? אינני רוצה שבמקרה של גירושין אשתי לעתיד תקבל חלק מהכספים הללו.

קודם כל מזל-טוב. בעיקרון אני ממליצה לך לערוך הסכם ממון. הוא יכול לקבוע הסדר של הפרדה רכושית בינך לבין אשתך לעתיד, וכך היא לא תוכל לתבוע ממך בעתיד חלק מהכספים ומהדירה. לפי הפסיקה גם ביטוח מנהלים הינו נכס משותף, לפחות לגבי החלק ממנו שנצבר בתקופת הנישואין. אמנם נכסים שהיו על שמך לפני הנישואין ונכסים שאתה מקבל בירושה אינם בהכרח משותפים, אבל כספים מתערבבים מטיבם במהלך השנים, או משמשים לרכישת נכסים, ואף דירת ירושה עלולה להפוך למשותפת, בעיקר אם גרים בה, לפי הקונסטרוקציה המשפטית של "כוונת שיתוף". לסיכום – בהחלט כדאי לערוך הסכם, ולא לשכוח לאשר אותו כדין.

מה את מגדירה כטעות בניסוח הסכם גירושין?

מטרתו של הסכם גירושין היא לסיים ברוח טובה את קשר הנישואין, ללא מלחמות. אם כרתנו הסכם גירושין, ובסופו של דבר אנחנו נקלעים אחריו לתביעות בבתי משפט, סימן שעשינו טעויות בניסוח שלו. ישנן טעויות נפוצות, ויש להימנע מהן, כדי שהסכם הגירושין יהיה באמת סוף פסוק.