ירושה וצוואות

אני רווק, ובני הביולוגי, בן 8 כיום, אינו רשום בתעודת הזהות שלי. האם מספיק שאניח לטובתו צוואה, או שעלי לבקש גם פס"ד הצהרתי שהוא בני?

אם תציין בצוואה את פרטיו של הילד, שם מלא, מס' ת"ז, כתובת, שם אימו, תאריך לידה, ותבהיר כי הוא יורש אותך ללא תנאי, יהיה די בצוואה כדי להוריש לו את עיזבונך. ואולם, אין די בצוואה לצורך ביצוע רישום אבהות במשרד הפנים, לשם כך צריך להגיש תביעה מתאימה לביהמ"ש, ובהעדר חשש ממזרות לבצע בצו ביהמ"ש בדיקת רקמות.

אבא של בעלי נפטר. אשתו נפטרה כבר לפני הרבה שנים. הוא כתב בצוואה שהוא מוריש את הדירה שלו לשני הבנים, אחי וגיסי, בלי לומר אם זה חצי-חצי. האם זה אוטומאטית מתחלק חצי-חצי?

כללי הפרשנות של צוואות זכו לאחרונה לדיונים רבים מאד בפסיקת בתי המשפט, כאשר לשונה של הצוואה סתרה לנסיבות עובדתיות חיצוניות המלמדות על כוונה אחרת של המוריש. ואולם, צוואה כמו שאת מתארת איננה נשמעת כפתוחה לפרשנות. בהעדר עדויות ברורות, מפורשות וחד-משמעיות, על כוונה נוגדת של האב המנוח, כוונה להעניק במסגרת צוואה זו חלק גדול יותר לאחד הבנים, אזי הדירה תתחלק בין הבנים בחלקים שווים, לפי פירושה הפשוט של הצוואה.

אישה נפטרה והורישה הכול למשפחתה, אבל מתברר שבצוואה של בעלה, שנפטר לפניה, הוא הוריש את הרכוש למשפחתו שלו. מה גובר?

במקרה זה נחוץ להגיש תביעות מתאימות לבית המשפט – מחד – לקביעה מי הם יורשי הבעל ומי הם יורשי האישה, ומאידך – לקביעה מי היה בעלים בנכסים של בני הזוג הללו, והאם חל ביניהם שיתוף נכסים. גם אם הרכוש היה רשום כולו על שם הבעל, עדיין יורשי האישה באים בנעליה, ויכולים להגיש תביעה אחרי מותה, ולבקש לקבל חלק מהרכוש, בין אם מכוח חזקת השיתוף או מכוח הסדר איזון המשאבים. הצלחת התביעה תלויה בכך שהאישה, במהלך חייה, לא וויתרה על זכותה לתבוע שיתוף בנכסי הבעל.

האם ילד מאומץ יורש את הוריו המאמצים או את הוריו הביולוגיים?

ילד מאומץ יורש הן את הוריו המאמצים והן את הוריו הביולוגיים, אבל לא את הקרובים של הוריו המאמצים. למשל – סבא וסבתא שבנם/בתם אימצו ילד חייבים להניח צוואה אם הם רוצים שהנכד המאומץ יירש אותם.