ירושה וצוואות

אני רווק, ובני הביולוגי, בן 8 כיום, אינו רשום בתעודת הזהות שלי. האם מספיק שאניח לטובתו צוואה, או שעלי לבקש גם פס"ד הצהרתי שהוא בני?

אם תציין בצוואה את פרטיו של הילד, שם מלא, מס' ת"ז, כתובת, שם אימו, תאריך לידה, ותבהיר כי הוא יורש אותך ללא תנאי, יהיה די בצוואה כדי להוריש לו את עיזבונך. ואולם, אין די בצוואה לצורך ביצוע רישום אבהות במשרד הפנים, לשם כך צריך להגיש תביעה מתאימה לביהמ"ש, ובהעדר חשש ממזרות לבצע בצו ביהמ"ש בדיקת רקמות.

קבלתי בירושה בית ללא תמורה. הכול עבר על שמי בטאבו. אני נשוי מזה 15 שנה. האם הבית שייך לי ולאשתי שווה בשווה?

התשובה ניתנת לאור מועד נישואיך – בדרך-כלל נכס שמתקבל בירושה איננו משותף עם בן או בת הזוג, אלא אם כן קיים דבר מה נוסף, כגון שבני הזוג מימנו יחדיו שיפוץ מסיבי בנכס, או שנרשמה על הנכס משכנתא – ששולמה ע"י בני הזוג במשותף, או שהמשפחה התגוררה בנכס הרבה שנים, או שהנכס נמכר ונרכש נכס אחר משותף, ואף די בכך שהייתה רק כוונה לעשות כן, קרי למכור את הדירה ולהחליפה בדירה משותפת, ועוד. ישנה פסיקה המעבירה את נטל ההוכחה לבעל הנכס להוכיח שלא יצר מצג כלפי בן או בת הזוג כאילו זהו נכס משותף, חרף הרישום. לכן, אם תוכל להוכיח שהודעת לאשתך חד-משמעית שאינך מתכוון לשתף אותה בנכס, אזי היא לא תצליח בעתיד לתבוע חלק ממנו. לצורך כך אין טוב מאשר הסכם ממון.

בעלי הוא עורך-דין במקצועו. האם הוא יכול לערוך צוואה עבור הוריי? הצוואה היא לטובתי ולטובת אחותי בחלקים שווים.

בעיקרון, מוטב שתפנו לעו"ד אחר. לפי חוק הירושה, מי שערך צוואה, אסור לו או לבן-זוגו (את הינך בת זוגו של מי שמבקש לנסח את הצוואה) לרשת לפיה. פירוש הדבר הוא שרק החלק שמזכה את אחותך יישאר בתוקף, ואילו החלק שמדבר עליך – יבוטל. לא ציינת אם ישנם אחים ואחיות נוספים, או קרובי משפחה אחרים, אשר עלולים לערער על תוקף הצוואה, ולכך נודעת חשיבות. אמנם, אם איש לא ינסה לתקוף את הצוואה, יתכן שהיא תקוים, כיון שהפגם הזה לא ייוודע, אבל לא כדאי לקחת סיכון.

האם אפשר לערוך צוואה בוידאו?

זו לא אחת הצורות המוכרות לפי חוק הירושה. חובה לערוך מסמך בכתב. הוידיאו טוב אולי בתור ראיה נוספת לכשרות, צלילות, רצון חופשי. בשביל לצוות בעל-פה צריך לשכב על ערש דווי, קרי לגסוס, או להיות בסכנת מוות, למשל לוחם שיוצא לקרב, וגם אז צריך עדים לצוואה, ואז על העדים לערוך זיכרון דברים בכתב.

אם הסכם בין יורשים נעשה בעל-פה בפגישה, והוסכם שכל הכספים של השכירות ייכנסו לקופה אחת, זה תופס מבלי מעמד של עו"ד?

לא נוכחות עוה"ד היא המכרעת, אם כי היא מבטיחה לכם הסכם שיערך לפי החוק, אלא הצורך במסמך כתוב. הסכם בין יורשים חייב להיערך בכתב. אני ממליצה לכם לאשר את ההסכם בבית המשפט, אחרת אם הוא יופר, מי שייפגע לא יוכל לקבל סעדים מתאימים. אי אפשר להגיש תביעות לפי הסכם לא תקף. אנשים ישרים לעתים מקיימים כלשונו גם הסכם שאיננו תקף משפטית, ולא מגיעים לבתי משפט. אלא מה – ברגע שההסכם הוא רק בעל-פה, כל אחד עלול לזכור, להבין או לפרש אחרת את תוכנו, ואז יתגלעו סכסוכים. אני ממליצה להיעזר בעו"ד בכל זאת, וכך גם תופנו על ידו לסוגיות ובעיות אפשריות שאינכם ערים להן.