ירושה וצוואות

אני רווק, ובני הביולוגי, בן 8 כיום, אינו רשום בתעודת הזהות שלי. האם מספיק שאניח לטובתו צוואה, או שעלי לבקש גם פס"ד הצהרתי שהוא בני?

אם תציין בצוואה את פרטיו של הילד, שם מלא, מס' ת"ז, כתובת, שם אימו, תאריך לידה, ותבהיר כי הוא יורש אותך ללא תנאי, יהיה די בצוואה כדי להוריש לו את עיזבונך. ואולם, אין די בצוואה לצורך ביצוע רישום אבהות במשרד הפנים, לשם כך צריך להגיש תביעה מתאימה לביהמ"ש, ובהעדר חשש ממזרות לבצע בצו ביהמ"ש בדיקת רקמות.

דודתי טוענת שאבי הבטיח לה בעל-פה להוריש לה את הדירה שלו כששכב בבית החולים לפני מותו. האם זה תקף? אציין שאבי היה גרוש מאימי, ולא קיים קשר איתי ועם אחיי לפני מותו, ולא הייתה לו בת-זוג אחרת.

דודתך טוענת למעשה לצוואה בעל-פה. ישנן הרבה דרישות חוקיות כדי שצוואה כזו תהיה תקפה. אחת מהן בבירור אינה מתקיימת – אם אין עד שני ששמע את הדברים, לא יינתן לצוואה תוקף, ובירושה על פי דין יזכו ילדי המנוח, כלומר אתה ואחיך.

לאחר מותה של אימנו לפני שנה, אחי בישר לי כי לפני 10 שנים הוא עשה צוואה בווידיאו ובה אימא הורישה את הכול בשבילו ובשביל עוד אח אחד. במשפחה יש 11 אחים. כל אח לחץ על אימא לעשות צוואה לטובתו. היום מתברר שהיו כמה צוואות. אף אחת לא נעשתה דרך עו"ד ובית משפט. איזו מהצוואות תהיה תקפה?

על פי חוק הירושה, צוואה נערכת בכתב, למעט מקרים מיוחדים של צוואה בעל-פה. צוואה בווידיאו בלבד, ללא מסמך בכתב, לא בהכרח תהיה תקפה. אשר ליתר הצוואות – הצוואה הכי חדשה, כלומר זו מן התאריך הכי מאוחר, תהיה תקפה, אלא אם כן יוכח שנפלו בה פגמים מאלה שמצוינים בחוק. למשל – אם יוכח שהאח שזוכה לפי הצוואה היה מעורב בעריכתה, או הפעיל לחץ על האם והשפעה בלתי הוגנת, גם אז הוא לא יוכל לרשת לפי הצוואה הזו. בנוסף, אם נפלו פגמים טכניים שונים – כמו העדר חתימה, העדר תאריך, כשלים בהצהרות עדי הצוואה, או ניסוח משפטי לא נכון, גם אז צוואה יכולה להיפסל. בנוסף, במקרה המיוחד שלך, אם אימא הניחה בזמן קצר הרבה צוואות שונות, אשר סותרות זו לזו, אזי יתכן שבית המשפט ישתכנע שאימא לא "הבינה בטיבה של צוואה", קרי נעדרה בכלל כשרות לצוות, ויפסול את כל הצוואות. כך ביתר שאת אם מצבה המנטאלי-השכלי היה רעוע, ואת זאת יש להוכיח בעזרת תיעוד רפואי. במקרה שכל הצוואות נופלות, תהיה חלוקת ירושה על פי דין, וכל 11 האחים יקבלו חלקים שווים.

אחי הבטיח לי בעל-פה שכשההורים שלנו ימותו הוא יוותר לי על המחצית שלו בדירתם. הם נפטרו, והיום אשתו לחצה עליו, והוא כבר לא מסכים לוותר לטובתי על מחצית הדירה. מה אוכל לעשות?

בחוק נקבעו תנאים שונים לתוקפה של "הסתלקות". לפי חוק הירושה אין תוקף לוויתור על ירושה, מה שכאמור קרוי בחוק "הסתלקות", שנעשה לפני שהמוריש נפטר. חוץ מזה הסתלקות כזו חייבת להיות בכתב. לכן, לצערי, אתה לא יכול לאלץ אותו לקיים.