ירושה וצוואות

אני רווק, ובני הביולוגי, בן 8 כיום, אינו רשום בתעודת הזהות שלי. האם מספיק שאניח לטובתו צוואה, או שעלי לבקש גם פס"ד הצהרתי שהוא בני?

אם תציין בצוואה את פרטיו של הילד, שם מלא, מס' ת"ז, כתובת, שם אימו, תאריך לידה, ותבהיר כי הוא יורש אותך ללא תנאי, יהיה די בצוואה כדי להוריש לו את עיזבונך. ואולם, אין די בצוואה לצורך ביצוע רישום אבהות במשרד הפנים, לשם כך צריך להגיש תביעה מתאימה לביהמ"ש, ובהעדר חשש ממזרות לבצע בצו ביהמ"ש בדיקת רקמות.

בעלי ואני נשואים עם 5 ילדים. אמו, שנפטרה לפני שנה, הייתה נשואה בשנית ויש לה ילדים נוספים מבעלה. היה לה שטח אדמה על שמה. איך ניתן לדעת אם יש לה צוואה ואם מגיע משהו לבעלי, או רק לילדים החדשים?

אם חמותך השאירה צוואה תקפה, אז תוכנה יגלה אם בעלך הוא יורש אם לאו. הדרך לגלות היא לבקש צו ירושה על פי דין, כי לפי החוק – בהעדר צוואה – זכותו של בעלך שווה לזו של הילדים הנוספים של אמו. אם ישנה צוואה – מי שאוחז בה יצטרך להגיש אותה, אחרת יינתן צו ירושה לפי הבקשה, ובעלך יירש את חלקו.

סבתי הכינה צוואה לפני 5 שנים. יש לה 2 בנים, לא מאותו אב. בעלה נפטר לפני שנה. בצוואה נתנה לבן אחד 75% ולשני, אבא שלי, רק 25%. כעת היא הולכת לבית אבות. האם היא יכולה עדיין לבטל את הצוואה?

העובדה שסבתך תתגורר בבית אבות לא מונעת ממנה לשנות את הצוואה. רק אם כושרה המנטאלי נפגע באופן כזה שהיא אינה כשירה עוד לשנות את צוואתה, תיווצר מניעה כזו. אני מציעה תמיד לדאוג לאישור רפואי פסיכו-גריאטרי ממועד סמוך ככל שניתן למועד חתימת הצוואה, על מנת שזו לא תיפסל בעתיד בשל ספק בצלילותו של המצווה.

אבא של בעלי נפטר. אשתו נפטרה כבר לפני הרבה שנים. הוא כתב בצוואה שהוא מוריש את הדירה שלו לשני הבנים, אחי וגיסי, בלי לומר אם זה חצי-חצי. האם זה אוטומאטית מתחלק חצי-חצי?

כללי הפרשנות של צוואות זכו לאחרונה לדיונים רבים מאד בפסיקת בתי המשפט, כאשר לשונה של הצוואה סתרה לנסיבות עובדתיות חיצוניות המלמדות על כוונה אחרת של המוריש. ואולם, צוואה כמו שאת מתארת איננה נשמעת כפתוחה לפרשנות. בהעדר עדויות ברורות, מפורשות וחד-משמעיות, על כוונה נוגדת של האב המנוח, כוונה להעניק במסגרת צוואה זו חלק גדול יותר לאחד הבנים, אזי הדירה תתחלק בין הבנים בחלקים שווים, לפי פירושה הפשוט של הצוואה.

אישה נפטרה והורישה הכול למשפחתה, אבל מתברר שבצוואה של בעלה, שנפטר לפניה, הוא הוריש את הרכוש למשפחתו שלו. מה גובר?

במקרה זה נחוץ להגיש תביעות מתאימות לבית המשפט – מחד – לקביעה מי הם יורשי הבעל ומי הם יורשי האישה, ומאידך – לקביעה מי היה בעלים בנכסים של בני הזוג הללו, והאם חל ביניהם שיתוף נכסים. גם אם הרכוש היה רשום כולו על שם הבעל, עדיין יורשי האישה באים בנעליה, ויכולים להגיש תביעה אחרי מותה, ולבקש לקבל חלק מהרכוש, בין אם מכוח חזקת השיתוף או מכוח הסדר איזון המשאבים. הצלחת התביעה תלויה בכך שהאישה, במהלך חייה, לא וויתרה על זכותה לתבוע שיתוף בנכסי הבעל.