ירושה וצוואות

אני רווק, ובני הביולוגי, בן 8 כיום, אינו רשום בתעודת הזהות שלי. האם מספיק שאניח לטובתו צוואה, או שעלי לבקש גם פס"ד הצהרתי שהוא בני?

אם תציין בצוואה את פרטיו של הילד, שם מלא, מס' ת"ז, כתובת, שם אימו, תאריך לידה, ותבהיר כי הוא יורש אותך ללא תנאי, יהיה די בצוואה כדי להוריש לו את עיזבונך. ואולם, אין די בצוואה לצורך ביצוע רישום אבהות במשרד הפנים, לשם כך צריך להגיש תביעה מתאימה לביהמ"ש, ובהעדר חשש ממזרות לבצע בצו ביהמ"ש בדיקת רקמות.

יש לי בן-זוג כבר 12 שנה, שערך בעבר צוואה לטובתי, ויש לי עותק ממנה. אנחנו לא נשואים. לאחרונה יחסינו התערערו. אני רוצה לדעת אם הוא ביטל את הצוואה. איך אפשר לברר?

אין לך כל דרך חוקית לדעת אם בן-זוגך ביטל או שינה את צוואתו. צוואה היא עניין פרטי. רק לאחר אריכות ימיו, תוכלי להגיש לקיום את הצוואה שבידיך, ואם לא תוגש לקיום צוואה אחרת (יתכן גם שהופקדה צוואה אחרת), צוואה תקפה משפטית ומאוחרת יותר מהצוואה שאת מכירה, הצוואה שלך תקוים ותקבל תוקף. מנגד, את עונה כנראה על הגדרת ידועה בציבור, ולכן גם אם הצוואה לטובתך בוטלה, יתכן שאת יורשת על פי דין, ויתכן שמגיעות לך זכויות למעין מזונות ו/או לשיתוף ברכוש. פני לייעוץ משפטי.

אבי נפטר. אשתו מכרה את הדירה המשותפת ולקחה את כל הרכוש אליה. האם מגיע לי חלק בירושה?

אם אימך החורגת אכן מכרה את הדירה, מה שתוכלי לברר בנקל בלשכת מרשם המקרקעין (אשר העיון בתיקיה הינו פתוח וציבורי), פירוש הדבר הוא שהדירה הייתה רשומה כולה על שמה. כיצד הגיעה הדירה להיות רשומה רק על שמה? או שאביך העביר לה את חלקו במתנה או בתמורה, או שהיה לה ייפוי כוח מאת אביך שאפשר לה למכור את חלקו עוד בחייו, או שהוא הוריש לה את הדירה בצוואה. אם אביך לא היה מניח צוואה, ואף לא מעביר את הדירה לאשתו, אזי הייתה חלה ירושה על פי דין, מחצית הדירה היה עוברת לאשתו השנייה, והמחצית השנייה הייתה מתחלקת בין כל ילדיו. ישנה גם אפשרות שהדירה הייתה דירתה של אימך החורגת, ומראש הייתה רשומה רק על שמה. גם אז, ישנן נסיבות בהן תוכלי לדרוש חלק בדירה כזו, בתור יורשת של אביך, למשל מכוח חזקת שיתוף או כוונת שיתוף, כדי לבדוק אם יש לך סיכוי משפטי עלייך להיוועץ בעו"ד מומחה בדיני משפחה וירושה.

אני יוצאת עם בן-זוג כבר 6 שנים. אני בת 46 והוא בן 60. אנחנו לא נשואים. הוא עדיין נשוי לאשתו, וחי בנפרד ממנה הרבה שנים. בן-זוגי ערך צוואה. לפי צוואתו ארבעת ילדיו הבוגרים מנישואיו לאותה אישה יורשים אותו. בן זוגי עדיין עובד. לאחרונה הוא חלה במחלת הסרטן. בן זוגי מבקש להוריש לי את הפנסיה החודשית שיקבל ממקום עבודתו דרך קרן ……, אם יקבל. האם זה ניתן? האם אשתו או ילדיו לא יוכלו לדרוש את הפנסיה? האם יש לתקן את הצוואה?

אני מאחלת לבן-זוגך בריאות ואריכות ימים. למרות שחברך עדיין נשוי, אשתו שחיה בנפרד ממנו לא תהיה זכאית לפנסיה שלו מהקרן שציינת, וגם ילדיו הבוגרים לא יהיו זכאים לה, אלא את, חברתו. כל זאת בתנאי שתמשיכי לחיות איתו במהלך השנה שלפני פטירתו. הפנסיה תשולם לאותה אישה אשר חיה עם המנוח החבר בקרן בזמן שסמוך לפני פטירתו, ושאותה הוא נהג לפרנס. לא חובה לתקן את הצוואה, כיון שממילא קצבאות פנסיה אינן כפופות לצוואה. רצוי לרשום אצל המעביד ואצל קרן הפנסיה שאתם חיים יחד כידועים בציבור. זה יעזור לך מאד ויפשט את הליכי קבלת הפנסיה אחרי אריכות ימיו של חברך. ניתן גם לרשום צוואה חדשה, לציין בה שאת ידועה בציבור ושחברך מבקש שאת תקבלי את הפנסיה, ולשלוח את הצוואה הזו לקרן הפנסיה ולמעביד של בעלך. יש לקבל אישור מסירה חתום בדואר רשום או באמצעות שליח, כדי שתוכלי להוכיח שהקרן קיבלה את ההודעה.