עוד בנושא גירושין

כיצד יכולה אישה מתגרשת לאסוף מידע כלכלי על הבעל?

כדי לקבל חצי מהרכוש, האישה צריכה להראות לבית המשפט איזה רכוש קיים. כדי לקבל מזונות גבוהים, עליה להוכיח מחד את ההכנסות והנכסים של הבעל, ומאידך את רמת החיים וההוצאות שלה ושל הילדים. אני מציעה לצלם ולשמור כל מסמך שמעיד על הכנסות ונכסים, להיעזר בחוקר פרטי אם לא מוצאים לבד, וכן לאסוף קבלות על כל ההוצאות.

האם מותר לעורך-דין לגבות אחוזים ללא גבול?

מקצוע עריכת הדין פועל בשוק פרטי וחופשי, וכל עו"ד רשאי לגבות שכר בראות עיניו, לפי הוותק והמוניטין שלו. לא כל עורך-דין גובה את שכרו באחוזים. אני למשל נוהגת לגבות שכר טרחה בסכום נקוב וקצוב מראש, ולא על פי אחוזים. ישנם חוקים המגבילים את גובה שכר עורכי הדין ל-3-4 אחוזים בעניינים מסוימים, בהם עורכי-הדין פועלים במינוי מטעם בית המשפט – למשל כשהם משמשים מנהלי עיזבון או כונסי נכסים. לשכת עורכי-הדין מצאה לנכון להתערב דווקא בעיקר בכיוון ההפוך – ישנם כללים שקובעים תעריף שכר טרחת עו"ד מינימאלי בנושאים מסוימים, קרי כזה שאסור לעו"ד לגבות פחות ממנו.