חלוקת רכוש

העברתי לאשתי את הדירה שירשתי במתנה. זה נרשם במס שבח מקרקעין אבל בטאבו אני עדיין רשום כבעלים. האישה עזבה אותי. האם הדירה עדיין בבעלותי אם הרישום נשאר בטאבו?

עסקת מתנה צריכה להסתיים ברישום. כל עוד שלא התבצע רישום בטאבו של הבעלות במתנה, זוהי רק התחייבות לתת מתנה, ואותה ניתן לעתים לבטל. חוק המתנה מונה נסיבות בהן ניתן לבטל התחייבות למתן מתנה – למשל: אם אשתך התנהגה כלפיך באופן מחפיר (ונשמע כך, שהרי עזבה אותך לפי לדברייך) או שמצבך הכלכלי הורע, אזי אתה רשאי לחזור בך, אך יש להגיש תביעה משפטית מתאימה, כדי לבטל את המתנה.

יש לנו בית שרשום על שם בעלי בלבד. היחסים בינינו לא טובים, ואני מפחדת שהוא ימכור את הבית בלי אישור שלי. האם יש פיתרון עבורי?

לרשותך דרכי פעולה אחדות. את יכולה להגיש תביעות לבית המשפט ובמסגרתן להטיל עיקול על הבית או להוציא צו מניעה שאוסר על בעלך למכור אותו או לעשות בו כל עסקה שהיא שתפגע בזכויותייך. סביר להניח שמוקנות גם לך זכויות בעלות בבית, לפי חזקת שיתוף, כוונת שיתוף או חוק יחסי ממון בין בני הזוג, וכך תוכלי לתבוע רישום מחצית ממנו על שמך. כמו כן, כאישה את זכאית למזונות מבעלך, וחלק מהזכות למזונות הינה הזכות למדור, כלומר לקורת גג. עליך להתייעץ בדחיפות עם עו"ד, כדי לדעת מה הן בדיוק זכויותייך בבית, וכדי להחליט לאיזו ערכאה כדאי לך לפנות – לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה. בבית הדין הרבני, למרות שהדיון בו עלול לעתים לקפח את האישה, ניתן לתבוע סעד של מדור ייחודי, שיאפשר לך לגור בבית כחלק מזכותך למדור גם אם אין לך בכלל זכויות בו, והוא באמת שייך עלפי דין רק לבעלך.

אני נמצא בתהליכי גירושין. הכול רשום רק על שמי. נישאנו בשנת 2001. אני רוצה לדעת איך מתחלקים ברכוש, בחובות, ומי רשאי לגור בבית עד שיאושר ההסכם?

ובכן, הרישום אינו מהווה ראיה מכרעת לבעלות בנכסים, כספים או זכויות. העובדה שהרכוש רשום על שמך אינה מבטיחה כלל כי הרכוש יימסר כולו רק לך אגב גירושין. נישאת בשנת 2001. אמנם לפי החוק, רכוש שהיה מצוי בבעלותך מלפני הנישואין שייך רק לך, אך ישנה פסיקה לפיה בהתקיים נסיבות מסוימות, בית המשפט יקבע שאשתך זכאית למחצית מן הרכוש, למרות שאתה הוא זה שהבאת אותו לנישואין, וזאת לפי כוונת שיתוף הנלמדת מהתנהגותכם. הרכוש והחובות יתחלקו לפי הסכם גירושין, ובהעדר הסכמה – לפי תביעות שתוגשנה לערכאות המשפטיות. עליך לקבל יעוץ משפטי כדי לדעת לאן כדאי לך לפנות. כל עוד שלא התגרשתם, אין מניעה שתתגוררו יחד בדירה. רק אם בית המשפט יוציא צו לסילוק יד או צו מניעה שאוסר מגורים בדירה, יהא על מי שנתבע לעזוב את הדירה המשותפת.

קבלתי מהוריי דירה במתנה, והיא רשומה רק על שמי, האם בעלי יכול לדרוש חצי ממנה?

הרישום על שמך בלבד אינו מונע קביעת שיתוף בנכס. כדבר שבשגרה ביהמ"ש קובע שנכס שרשום רק ע"ש אחד מבני הזוג, שייך גם לבן הזוג הלא רשום. אשר למתנה – גם דירה שנתקבלה במתנה עלולה להפוך למשותפת. לגבי מי שנישא לפני 1/1/1974, לעתים ביהמ"ש קובע לפי חזקת השיתוף שמתנות הן כן משותפות, ובפרט כשזו דירת המגורים של המשפחה, שנחשבת בפסיקה ל"גולת הכותרת של חזקת השיתוף". לגבי מי שנישא אחרי 1.1.1974, אמנם חל חוק יחסי ממון בין בני-הזוג מ-1973, הקובע כי מתנות אינן משותפות, אבל לעתים קרובות ביהמ"ש קובע שבני הזוג התנהגו לגבי הדירה הזו באופן שמעיד על כך שהם התכוונו שהיא תהיה משותפת, והופך אותה למשותפת לפי כוונת שיתוף.

אנחנו גרים כבר 25 שנים בבית שרשום רק ע"ש בעלי. את המגרש הוא קיבל במתנה מהוריו לפני שנישאנו. בעלי טוען שאם ניפרד, לא מגיע לי שום חלק בבית. האם זה נכון?

לאור התקופה הארוכה בה אתם מתגוררים בבית, יש לך סיכוי סביר להצליח בתביעה לפי "כוונת שיתוף", ולקבל פסק דין לפיו הבית הינו משותף. אם יש לכם ילדים, אם אלה נישואין ראשונים, אם שולמה משכנתא עבור הבית או שבוצעו בו שיפוצים במהלך הנישואין, כל אלו משפרים את סיכוייך לזכות בתביעה כזו.