מתנות בדיני משפחה

נתתי לבני בן ה-30 דירה במתנה. היא עדיין לא נרשמה בטאבו על שמו. האם אני יכולה להתחרט?

גם אם כבר יש חוזה חתום, או תצהירי העברה במתנה, עדיין, כל עוד שהדירה לא נרשמה בטאבו ע"ש הילד, זו רק התחייבות לתת מתנה. התחייבות כזו ניתן לבטל למשל בשני מקרים: או שהמצב הכלכלי שלך הורע בצורה ניכרת, או שהבן שלך מתנהג כלפיך בצורה מחפירה. ניתן לבטל התחייבות למתנה כל עוד שהמקבל לא שינה מצבו לרעה על סמך ההבטחה. אם למשל הבן הסתמך על הבטחתך, ושיפץ את הדירה והשביח אותה, יתכן שתצטרכי לשלם לו את שווי ההשקעות שלו בה.

אנחנו 6 אחים. אח אחד הפעיל לחץ על ההורים שייתנו לו במתנה את הדירה שלהם. יתר האחים לא ידעו מזה. ההורים לא יודעים קרוא וכתוב. מה לעשות?

אם המתנה כבר נרשמה בטאבו, זו מתנה מוגמרת, אבל עדיין יש מצבים שניתן לבטל אותה. בתי המשפט הכירו בעילה של השפעה בלתי הוגנת, עילה שמשמשת לביטול צוואות, גם לשם ביטול מתנות. לדוגמא: בן שמתחייב לטפל בהוריו כל ימי חייהם, ולאחר שקיבל מהם דירה במתנה הוא מנתק כליל את הקשר איתם. או – ילד או ילדה שהפעילו לחץ לא הוגן על הוריהם להעביר להם את הדירה ולקפח את האחים האחרים שלהם. או מקרה אחר, בו ההורים סבלו מחולשה שכלית או גופנית, היו מבוגרים ולא כשירים או צלולים, ולא הבינו מה הם עושים. היו גם תקדימים של ביטול מתנות מהורים שלא ידעו קרוא וכתוב, או לא ידעו עברית, ולא נרשם בחוזה שמישהו הקריא להם או תירגם עבורם. לסיכום, כדאי לתבוע ביטול של המתנה.

עברתי לדירה חדשה ורשמתי אותה על שם הבן. רציתי לדעת- יכול להיות שיהיה לי עוד בן זוג. האם לרשום את הדירה על שם הילדים עלול לפגוע בהם?

אני מבינה מתוך השאלה כי הרישום לא נועד לתת מתנה לילדים, אלא להגן עליך, כדי שבן הזוג החדש לא יצבור זכויות בדירתך. אם יש דירה רשומה ע"ש הילדים זה עלול לפגוע בהם רק אם ירצו לקבל הנחות או הטבות שניתנות רק למחוסרי דיור, כגון משכנתאות בתנאים מועדפים, אך הדבר עלול לפגוע בך. כל עוד הילדים קטינים, תצטרכי לפנות לבית המשפט בטרם ביצוע עסקה בדירה. כמו כן, אם הילדים עצמם, או בני-זוגם, או יורשיהם או נושיהם יתבעו או ירכשו זכויות בדירה, יתכן שלא תקבלי אותה בחזרה. הדרך הנכונה היא לכרות הסכם ממון עם בן-הזוג החדש, ולא לרשום את הדירה ע"ש הילדים. כך הוא לא יצבור זכויות בדירה.

אימא שלנו נתנה לאחד האחים את חצי הבית שהיה רשום על שמה במתנה. היום היא מתחרטת על כך בגלל התנהגותו כלפיה. מה ניתן לעשות?

אחת השאלות היא האם הבית כבר נרשם ע"ש האח, או עדיין לא. אם טרם נרשם, זוהי רק התחייבות לתת מתנה. חוק המתנה מונה מקרים בהם ניתן לבטל התחייבות למתן מתנה. בין היתר – בהעדר הסתמכות של המקבל ושינוי מצבו לרעה על סמך המתנה (למשל – שיפוץ הבית או בנייה על הגג), הרעה כלכלית במצבו של מעניק המתנה, והתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן. יתכן שאחיך התנהג כלפי אמכם באופן שיאפשר לה לבטל את המתנה. גם אם המתנה כבר נרשמה, עדיין יש מקרים שבהם ניתן לבטל אותה, למשל, אם הענקת המתנה הייתה מותנית בתנאי, והאח לא קיים אותו. היו למשל מקרים בפסיקה בהם ילדים התחייבו לטפל בהוריהם בתמורה לקבלת דירתם במתנה, והפקירו את ההורים לאחר שהדירה עברה על שמם. באותם מקרים בית המשפט ביטל את המתנה והחזיר את הדירה להורים.