בן ממשיך

לפני 6 שנים מוניתי עם בעלי לבן ממשיך. כיום ההורים של בעלי רוצים לבטל את המינוי. אנחנו לא רוצים בכך כמובן. הם הגישו נגדנו תביעה. האחים של בעלי הם אלה שעושים את הבלגן. הם לא גרים בכלל במשק. האם יתכן שהמינוי כבן ממשיך יבוטל?

ניתן עקרונית לתבוע ביטול של מינוי של בן ממשיך, בעילות המצויות בחוק המתנה, כגון הרעה במצבו הכלכלי של הנותן (חמיך וחמותך) או התנהגות מחפירה של המקבל (את ובעלך) כלפי הנותן. תביעה כזאת מתיישנת תוך 7 שנים, לא 15 שנים כמו בתביעת מקרקעין. כיון שהורי בעלך תבעו תוך 6 שנים, התביעה עדיין לא התיישנה, והשאלה היא אפוא אם יש להם עילת ביטול מוצדקת. כמו כן, אם רישום המינוי לא הסתיים כדין אצל המושב (האגודה השיתופית), אצל מינהל מקרקעי ישראל ואצל הסוכנות היהודית, יתכן שתוקפו לא יוכר ממילא. אנחם אותך בכך שתוכלו לתבוע מהורי בעלך פיצויים על ההשקעות שלכם במשק, בפרט בניה ונטיעה, ועל נזקים אחרים שגורם לכם הביטול. גם אם אחד מההורים של בעלך לא חתם על המינוי, הוא אינו תקף.

אנחנו 5 אחים. ההורים גרים במושב, וכתבו בצוואה שאני אהיה "בן ממשיך". האם זה תקף?

לא בטוח. ישנם מושבים שבהם כדי להוריש את המשק לבן ממשיך צריך הסכמה של עוד 3 גורמים: האגודה השיתופית, הסוכנות היהודית ומינהל מקרקעי ישראל. צריך לבדוק את התקנון של המושב ואת הסכם המשבצת בינו לבין הגופים הללו. עליכם לפנות לעו"ד מומחה לדבר ולקבל יעוץ משפטי.