אחר

האחים שלי ביקשו להתמנות אפוטרופוסים על אימא שלנו. הם רוצים שאחתום על הסכמה לכך. האם הם יוכלו למכור את דירתה של אימא, להשכיר אותה או למשכן אותה? האם אני עלולה להיות אחראית למעשיהם?

אפוטרופוס אינו רשאי למכור דירה של חסוי או לשעבד אותה ללא אישור ביהמ"ש. הוא יכול אמנם להשכיר אותה, אבל לא בשכירות מוגנת. את אינך אחראית לפעולות של אפוטרופוס אחר או לחובות שיצר. על האפוטרופוס הממונה מפקח אגף האפוטרופוס הכללי, ויש להגיש לו דו"חות שנתיים.

אחי מחוסר הכרה כבר כמה שנים. אשתו, גיסתי, הצליחה לקבל התרה של הנישואין בבית הדין הרבני, לאחר שנמצא פגם באחד העדים. כיום יש לחלק את הרכוש שלהם. אני מסוגל אמנם להגיע אתה להסכמות בלי מלחמה, אבל איך עושים זאת מבחינה טכנית?

עליך לפנות לביהמ"ש בבקשה למנות אותך כאפוטרופוס לגופו ורכושו של אחיך, ואז תוכל לפעול בשמו ולהגן על ענייניו, כאשר פעולותייך יעמדו לביקורת ביהמ"ש והאפוטרופוס הכללי.

אחותי נפטרה והשאירה שתי בנות, אחת מהן עדיין קטינה. הן רוצות להסתלק לטובתי מהירושה. האם הדבר אפשרי מבחינה משפטית?

קטינה אינה יכולה לבצע פעולה משפטית שכזו, ובית המשפט לעולם לא יאשר אותה, כי היא נחזית להיות בניגוד לטובתה. גם לגבי הבגירה יתכן שהאפוטרופוס הכללי יביע תמיהות, כיון שעצם קיומה של קטינה בין היורשים עשוי להביא להתערבותו בתיק. לי עצמי קשה לי מאד להבין את הנסיבות. לא ברור גם אם אבי הבנות בתמונה, ומה עמדתו לגבי וויתור של בנותיו על נכסיהן.

אנחנו אפוטרופוסים של חמי וחמתי. קנינו להם דירה ואנחנו משלמים להם את המשכנתא. הבנק לא נותן לנו להוציא כסף מחשבון הבנק שלהם. מה לעשות?

עליכם לפנות לביהמ"ש ולהגיש בקשות מתאימות למתן הוראות. הוצאת כספים תיתכן רק לצורכי החסויים, או כשכר לכם, בתנאי שביהמ"ש יאשרו. אני מציעה להיעזר בעו"ד.

לפני 6 שנים מוניתי עם בעלי לבן ממשיך. כיום ההורים של בעלי רוצים לבטל את המינוי. אנחנו לא רוצים בכך כמובן. הם הגישו נגדנו תביעה. האחים של בעלי הם אלה שעושים את הבלגן. הם לא גרים בכלל במשק. האם יתכן שהמינוי כבן ממשיך יבוטל?

ניתן עקרונית לתבוע ביטול של מינוי של בן ממשיך, בעילות המצויות בחוק המתנה, כגון הרעה במצבו הכלכלי של הנותן (חמיך וחמותך) או התנהגות מחפירה של המקבל (את ובעלך) כלפי הנותן. תביעה כזאת מתיישנת תוך 7 שנים, לא 15 שנים כמו בתביעת מקרקעין. כיון שהורי בעלך תבעו תוך 6 שנים, התביעה עדיין לא התיישנה, והשאלה היא אפוא אם יש להם עילת ביטול מוצדקת. כמו כן, אם רישום המינוי לא הסתיים כדין אצל המושב (האגודה השיתופית), אצל מינהל מקרקעי ישראל ואצל הסוכנות היהודית, יתכן שתוקפו לא יוכר ממילא. אנחם אותך בכך שתוכלו לתבוע מהורי בעלך פיצויים על ההשקעות שלכם במשק, בפרט בניה ונטיעה, ועל נזקים אחרים שגורם לכם הביטול. גם אם אחד מההורים של בעלך לא חתם על המינוי, הוא אינו תקף.