בעלי ואני נמצאים בהליכי גישור לקראת גירושין. הוא מציע לשלם לידי עבור הבת המשותפת שלנו 2,300 ₪, ואולם לבן שלו מנישואיו הראשונים, כאשר זה היה עדיין קטין, הוא שילם הרבה יותר. האם עלי להיכנע?

יתכן בהחלט שאב ישלם סכומים שונים של מזונות לילדיו השונים. המזונות משתנים לפי צרכיו של הילד הספציפי, ולפי הכנסות האב, הוצאותיו ורכושו בעת קביעת המזונות. כמו כן, ברגע שיש יותר מילד אחד, העוגה צריכה להתחלק בין יותר פיות, ויש להתחשב גם בכך. כדי לדעת איזה סכום הוא ראוי בנסיבות העניין יש לבדוק את כל הפרמטרים הללו, את חלוקת המשמורת ו/או זמני השהות ביניכם, את מצבך הכלכלי שלך ועוד.