אני ויתר אחיי ירשנו שלוש דירות קטנות ומוזנחות מהורינו. איננו מצליחים להגיע להסכמה על מכירתן או על שיפוצן. האם יש מנוס מפנייה לתביעות? הליכים זה דבר יקר ואין לדירות שווי רב.

כנראה שאין ברירה אלא להגיש תביעה לפירוק שיתוף, אחרת הנכסים יעמדו שוממים ורק יעלו לכם כספים במקום להעשיר אתכם. אולי אחרי הגשת התביעה האחרים "יתפכחו" ויגיעו להסכמות, וניתן יהיה לצמצם לפחות את העלות של כונס נכסים.