סבתי נפטרה. השאירה חשבון בנק בו נחסכו כספי פנסיה של סבי, שנפטר לפניה. היא קיבלה את כספי הפנסיה שלו עוד בחייה. האם הם עוברים בירושה לילדים?

לו היה מדובר בכספי פנסיה שטרם שולמו ע"י הקרן – הללו אינם עוברים בירושה. מכיוון שהכספים כבר שולמו, וכיום מצויים בתכנית חיסכון בבנק, למרות שבעבר נבעו מתשלומי פנסיה, כיום הם כבר חלק מהעיזבון, ויעברו ליורשים החוקיים.