נישאתי בנישואין אזרחיים בלבד. האם בעלי יכול לאלץ אותי להתגרש בגלל שלא התחתנו ברבנות כדמו"י?

מבחינה הלכתית, ברגע שמדובר בנישואין אזרחיים, בית הדין הרבני לא דורש בכלל עילת גירושין, כלומר- פוסק לגירושין גם ללא סיבה, די שאחד הצדדים מבקש זאת. יצאה פסיקה של בג"צ לפיה נחוצה עילה כדי לחייב אדם להתגרש, ולא די בהיות הנישואין שלא כדמו"י כעילה. הדיינים התאימו עצמם לפסיקת בג"צ, אך נוצר רושם של "מס שפתיים" בלבד. הם כותבים בפסקיהם שיש משבר, פירוד, הנישואין נכשלו, אין סיכוי לשלום-בית, ואז מחייבים בגט. למעשה, הרטוריקה השתנתה, אך לא התוצאה. לכן יתכן שבעלך יצליח לאלצך להתגרש.