מה קורה אם האפוטרופוס עצמו מועל בכספי הקשיש?

למרות שקיים פיקוח של ביהמ"ש ושל האפוטרופוס הכללי, גם זה קורה. לכן כדאי לקרובי המשפחה תמיד לפקוח עין על הנעשה, לבקש דו"חות מהאפוטרופוס ולקיים מעקב, ואם יש בעיה לפנות לביהמ"ש.