מה התוצאה המשפטית כאשר הגבר בוגד?

לגבי גבר בוגד אין תוצאות משפטיות דומות, הוא לא יפסיד כסף או רכוש או את המשמורת.