מה הטיפ השני לגבר?

כלל שני הוא להקטין הכנסות ולהגדיל הוצאות וחובות. סמוך לפני הליך גירושין ובמהלכו לשכיר עדיף לא להגדיל את היקף המשרה ולא להרבות בעבודה בשעות נוספות. לעצמאי כדאי ליטול הלוואות, להרבות בהוצאות ולדחות ככל שניתן קבלת הכנסות. זה דומה לתכנון שעושים לקראת סוף שנת מס.