למה לגבר להפסיד כסף? זה לא לנקר לעצמך שתי עיניים כדי להוציא לאחר עין אחת?

כי ככל שהבעל מרוויח יותר, כך ישלם יותר מזונות. ככל שיש לו יותר רכוש, כך יצטרך לתת לאישה בגירושין רכוש רב יותר. אם אשתך תחשוב שהעסק שלך משגשג, היא תדרוש חצי ממנו. מאידך, אם העסק מפסיד, היא לא תרצה להשתתף בו, אפילו אם עבדה בו שנים וניהלה גם את העסק וגם את הבעל. זה כמו הפתגם "להצלחה אבות רבים והכישלון יתום". ולא זו אף זו – אם לעסק יש חובות, הבעל גם יכול להגיש תביעה לחייב את האישה להשתתף בהם בשיעור מחצית.