כיצד תוכל האישה להתקיים עד פסיקת המזונות?

תשובה: כלל חשוב הוא לחסוך בצד "קופה קטנה". בסכסוך גירושין הבעל עלול להפסיק להעביר כספים לאישה, ואם היא אינה עובדת ואין לה בצד חיסכון לשעת צרה, אזי לא רק שלא תוכל לשכור עו"ד, יתכן שלא יהיה לה ממה לקיים את עצמה ואת ילדיה. גם לאחר שבית המשפט פוסק מזונות, יש נשים שרצות אחרי הבעל חודשים ואף שנים בהוצאה לפועל ולא מצליחות לגבות אותם, אז חשוב שיהיה לה סכום כלשהו בצד.