חייתי עם בחור במשך תקופה של מספר חודשים, נפרדנו ונשארתי בהריון. הוא מתעלם. האם אני יכולה לתבוע אותו אבהות?

לאחר הלידה תוכלי להגיש תביעת אבהות, תביעת מזונות עבור הילד ותביעת משמורת. במסגרת תביעת המזונות תוכלי לתבוע גם תשלום עבורך שנקרא "דמי טיפול". בהנחה שאינך נשואה לאחר, בית המשפט יוכל לכפות על הבחור לעבור בדיקת רקמות לבירור אבהותו. אם הבחור יסרב להיבדק, וכך בעצם ימנע מבית המשפט את האפשרות לברר את האמת באמצעי המדעי הבטוח ביותר, אזי בית המשפט רשאי, מחמת עצם הסירוב, לצאת מנקודת הנחה שהוא אכן האב הביולוגי, ואף לחייבו במזונות התינוק.