האם צריך בכל מקרה מנהל עיזבון – או רק כאשר יש קטינים?

מנהל עיזבון אינו קשור לקיומם של קטינים יורשים, אלא לשאלה אם בעיזבון יש נכסים שניהולם מורכב, כגון זכויות שיש לתבוע אותן. כאשר ישנם קטינים בין היורשים, אם הוריהם, שהם האפוטרופסים הטבעיים שלהם, אינם בין החיים, אזי יש למנות אפוטרופוס או נאמן שיגן על זכויותיהם.