האם מגיע לבעלי, שעומד להתגרש ממני, חלק בדירה שקיבלתי במתנה מהוריי? אציין גם שהדירה שקיבלתי במתנה נמכרה, ובכסף קנינו דירה גדולה יותר.

ברגע שנרכשה דירה חדשה על שם שניכם, יש בכך משום הצהרה שלך שהדירה החדשה שייכת לשניכם בחלקים שווים, למרות שחלק מהמימון בא ממכירת דירה שקיבלת במתנה, ולכאורה איננה משותפת. כדי למנוע תוצאה כזו היה עליך לכרות הסכם ממון עם בעלך, או לרשום חלק גדול יותר מהדירה על שמך.