האם כל אישה שעומדת להתגרש זכאית לקבל סכום כספי עבור הכתובה שלה?

לא. אישה שבגדה או מרדה או איבדה את מזונותיה לפי החלטה של ביה"ד הרבני, תאבד גם את כתובתה. אישה שקיבלה סכומים גבוהים מן הבעל בשל חלוקת רכוש בעת גירושין, או בתור יורשת שלו לאחר מותו, לא תקבל בנוסף גם את מלוא הכתובה. אישה שתבעה גירושין גם כן תאבד לרוב את כתובתה, כי הכתובה נועדה להגן על אישה שהבעל תובע ודורש לגרש אותה, ולא על אישה שאינה רוצה בבעל והיא זו שיוזמת את הגירושין.