בקרוב אני עומד להתחתן. אני רשום כמוטב ומיופה כוח בחשבונות הבנק של אימא שלי, תבדל"א, שבהם יש הרבה כספים, ובעתיד אני אף אירש את אותם כספים לפי צוואתה של אימי. אני מצפה גם לרשת את דירת המגורים של אימי, אחרי 120, לפי אותה צוואה שאימי הראתה לי. בנוסף יש לי כספים בחשבון בנק על שמי בלבד, וכן ביטוח מנהלים על שמי. האם כדאי לי לערוך הסכם ממון? אינני רוצה שבמקרה של גירושין אשתי לעתיד תקבל חלק מהכספים הללו.

קודם כל מזל-טוב. בעיקרון אני ממליצה לך לערוך הסכם ממון. הוא יכול לקבוע הסדר של הפרדה רכושית בינך לבין אשתך לעתיד, וכך היא לא תוכל לתבוע ממך בעתיד חלק מהכספים ומהדירה. לפי הפסיקה גם ביטוח מנהלים הינו נכס משותף, לפחות לגבי החלק ממנו שנצבר בתקופת הנישואין. אמנם נכסים שהיו על שמך לפני הנישואין ונכסים שאתה מקבל בירושה אינם בהכרח משותפים, אבל כספים מתערבבים מטיבם במהלך השנים, או משמשים לרכישת נכסים, ואף דירת ירושה עלולה להפוך למשותפת, בעיקר אם גרים בה, לפי הקונסטרוקציה המשפטית של "כוונת שיתוף". לסיכום – בהחלט כדאי לערוך הסכם, ולא לשכוח לאשר אותו כדין.