בהסכם ממון כתוב שהצדדים מבקשים לתת תוקף של תנאי כתובה. מה המשמעות של זה אם בת הזוג דורשת את כתובתה?

הנוסח שציינת היה נפוץ יותר בעבר בהסכמי ממון, ומטרתו לתת להם תוקף לפי הדין הדתי החל בבתי הדין הרבניים – דיני ההלכה. אין לו קשר ליכולתה של האישה לתבוע את הסכום הרשום בכתובה, אשר מגיע לה לקבלו אם הבעל דורש לגרשה, למעט במקרים בהם מתקיימת לבעל עילת פטור מתשלום הכתובה, כגון בגלל שהאישה בגדה בו.