אני רוצה לשמש אפוטרופוס לסבא שלי. קרובי משפחה אחרים מתנגדים. האם לפנות לבית המשפט?

בתי המשפט מעדיפים למנות קרוב משפחה מדרגה ראשונה על פני אפוטרופוס זר חיצוני. ככל שהקשר המשפחתי של המבקש אל החסוי הוא קרוב יותר, וככל שאכן המבקש מטפל בפועל בחסוי ודואג לצרכיו, כך משתפרים סיכוייו להתמנות. אם החסוי מסוגל להביע את דעתו – בית המשפט יתחשב גם בה.