אני נמצא בתהליכי גירושין. הכול רשום רק על שמי. נישאנו בשנת 2001. אני רוצה לדעת איך מתחלקים ברכוש, בחובות, ומי רשאי לגור בבית עד שיאושר ההסכם?

ובכן, הרישום אינו מהווה ראיה מכרעת לבעלות בנכסים, כספים או זכויות. העובדה שהרכוש רשום על שמך אינה מבטיחה כלל כי הרכוש יימסר כולו רק לך אגב גירושין. נישאת בשנת 2001. אמנם לפי החוק, רכוש שהיה מצוי בבעלותך מלפני הנישואין שייך רק לך, אך ישנה פסיקה לפיה בהתקיים נסיבות מסוימות, בית המשפט יקבע שאשתך זכאית למחצית מן הרכוש, למרות שאתה הוא זה שהבאת אותו לנישואין, וזאת לפי כוונת שיתוף הנלמדת מהתנהגותכם. הרכוש והחובות יתחלקו לפי הסכם גירושין, ובהעדר הסכמה – לפי תביעות שתוגשנה לערכאות המשפטיות. עליך לקבל יעוץ משפטי כדי לדעת לאן כדאי לך לפנות. כל עוד שלא התגרשתם, אין מניעה שתתגוררו יחד בדירה. רק אם בית המשפט יוציא צו לסילוק יד או צו מניעה שאוסר מגורים בדירה, יהא על מי שנתבע לעזוב את הדירה המשותפת.