אנחנו 2 אחיות ו-4 אחים. אמא חולה מאד, וכל הטיפול בה נופל על הבנות, והבנים מתנערים. האם יש אפשרות לתבוע את האחים ולחייבם במתן עזרה?

אי אפשר לחייב את האחים פיזית להשתתף בטיפול, אבל אפשר לתבוע מהם כספים במסגרת תביעת מזונות עבור אמא, ולממן כך הוצאות על מטפלים או עזרה במשק הבית. אמא תוכל לגמול לכן, הבנות, אחרי 120, באם תניח צוואה מתאימה לטובתכן. אם אמא אינה צלולה דיה על מנת לתבוע אותם, אתם יכולות לבקש למנות לה אפוטרופוס, לרבות אחת או יותר מכן, על מנת שיוכל לתבוע בשמה.