אנחנו פרודים כבר 4 שנים. אשתי לא רוצה להתגרש. האם כדאי לי לפנות לבית הדין הרבני?

כדאי, יתכן שגם לאחר פירוד קצר יותר בית הדין יפסוק לגירושין, כדי שהצדדים הפרודים לא יחטאו. ככל שהפירוד ארוך יותר, וככל שקטן הסיכוי לשלום-בית ופיוס, כך תגבר נטיית בית הדין הרבני לחייב בגט.