אם אני רושם על אשתי לעתיד בכתובה סכום מופרז, כמו 20 מליון, אני באמת אצטרך לשלם את זה?

לסכום הגבוה קוראים בשם "תוספת כתובה". הכתובה עצמה היא סכום קבוע, ב"זוזים", שהיום הם כבר לא מטבע עובר לשוכר. אם בית הדין משתכנע שהחתן נקב בסכום שהוא עצמו לא חשב שיהיה לו אי פעם בחייו, אזי ביה"ד הרבני יפחית את הסכום לסכום סביר שיספיק לאישה למחייה לתקופה של שנה, לרוב קצת פחות ממאתיים אלף ₪. אני ממליצה לרשום בכתובה 18,000 ₪.