אם אנחנו כותבים לבד צוואה בבית, מה יקרה אם היורשים בכלל לא ימצאו אותה?

אני ממליצה על הפקדת הצוואה למשמרת, כדי שלא תאבד/תיגנב/תושמד. ניתן להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה, שאז היא תרשם במחשב. או אצל היורשים לפי הצוואה, או אצל עו"ד.