איך ניתן להוציא צוואה של בעלי כשהניירות לא אצלי אלא רק אצל חמותי? בדקתי, והם לא מופקדים בבית המשפט.

על פי החוק, חובה על מי שמחזיק בצוואה לגלותה לאחר פטירת המצווה. כדי לאלץ את חמותך לחשוף את הצוואה, עליך להגיש בקשה למתן צו ירושה. זהו הצו שניתן כאשר אין צוואה. לפי החוק, את, בת-הזוג, הינך היורשת העיקרית. כך תאלץ חמותך להגיש לקיום את הצוואה, אחרת יינתן צו ירושה. דעי כי לפי החוק יתכן שמגיעה לך מחצית מהרכוש על בעלך לא בתור יורשת, אלא בתור אשתו ושותפתו. אם תגישי את התביעות המתאימות, תוכלי לקבל חצי מהרכוש, ובנוסף לכך עוד מחצית מחלקו של בעלך, וכך יתכן שתזכי בסופו של דבר בשלושה-רבעים מכלל הנכסים!