איך מורישים קופות גמל, קופות קצבה וביטוח חיים?

כל אלה אינם בכלל העיזבון, ולא עוברים לפי צוואה. יש לקבל מהקופה או מחברת הביטוח טופס שבו ממנים מוטב/נהנה, וכך בוחרים למי יעברו הכספים.