אחרי שראיתי תכנית שלך בטלוויזיה, בדקתי את הכתובה שלי, וגיליתי כי בעלי רשם בה רק 200 זוז. אחרי המילים "תוספת כתובה" מופיע רק קו ריק. האם אינני זכאית לתשלום כתובה במקרה של גירושין?

חוששתני כי התשובה היא שלילית. בכל הקריירה שלי לא נתקלתי במקרה כזה. תמיד החתנים רוצים דווקא לכבד את כלתם, ורושמים סכומים נאים כתוספת כתובה. כיון שהמטבע "זוז" אינו בעל ערך כיום, עלול להיות שלא תקבלי כל פיצוי משמעותי על חשבון הכתובה במקרה של גירושין ביזמת הבעל. ואולם, עדיין את זכאית למזונות אישה, מעצם קיומה של הכתובה, וכן עומדות לך זכויותייך ברכוש המשותף לפי החוק החילוני.