אבא שלנו נתן לאחי הגדול ייפוי כוח בבנק, ואחי עושה מה שהוא רוצה בחשבון הבנק של האב, ומרוקן אותו ברכישות למען עצמו. לא נותן דין וחשבון לאף אחד. אבא לא מתפקד. מה עושים?

אני ממליצה שהאחים האחרים יפנו לבית המשפט ויבקשו למנות לאב אפוטרופוס על רכושו, אשר ידאג לענייניו וימנע עושק וניצול שלו. האפוטרופוס יכול להיות אחד האחים האחרים, או למנות שני אחים או יותר ביחד כאפוטרופוסים, או אדם ניטראלי חיצוני. האפוטרופוס יוכל גם לתבוע מן האח לתת חשבונות על הכספים שמשך מחשבונות האב, ולהחזיר אותם אם לא הוצאו לצרכי האב. כדאי לפעול מהר, אחרת האב, עלול להישאר ללא כספים ונכסים לעת זקנה. לאחים עצמם אין זכות תביעה נגד הבן הגדול, לפני שיתמנו ע"י ביהמ"ש לאפוטרופוסים, אלא רק לאפוטרופוס שמונה ע"י בימ"ש מותר לתבוע.