תביעות נזיקין

מאז שאשתי עזבה אותי לטובת המאהב שלה, שהיה הבוס שלה ושלי, איני מסוגל לעבוד ולתפקד ואני שרוי בדיכאון ונוטל תרופות. האם אוכל לתבוע פיצויים ממנה או ממנו?

בעבר היו תקדימים בהם נפסקו בבית המשפט פיצויים בשל בגידה, אבל החל מאוקטובר 2013 בית המשפט העליון הורה כי אין לקבל תביעות שנובעות מבגידה, לא כנגד בן או בת הזוג הבוגדים, ולא נגד צדדים שלישיים, המאהבים שלהם. מאז לא מוכרת עילת תביעה כזו.   

האם ניתן לתבוע מבן הזוג פיצויים על בגידה?

ממש לאחרונה בית המשפט העליון קבע שלא ניתן לקבל פיצויים על בגידה, לא מבן הזוג הבוגד ולא מהמאהב או המאהבת. בכך שינה בית המשפט העליון הלכות קודמות שאישרו מתן פיצויים בנסיבות מסוימות. ואולם, אם בהסכם ממון קובעים פיצוי על בגידה, זה תופס. ניתן לכרות הסכם כזה גם לאחר הרבה שנות נישואין, כדי לרסן בוגד או בוגדת סדרתיים, ולהטיל קנסות, פיצויים או להסכים על העברת נכסים כסנקציה על בגידה.

בעלי מסרב לתת לי גט כבר הרבה שנים. בזמנו תבעתי אותו ונפסק לי פיצוי ממנו על עיכוב הגט, אבל עדיין הוא עומד בסירובו. האם אפשר לתבוע שוב ולקבל עוד פיצויים?

התשובה היא חיובית. העוולה של סרבנות גט היא מטיבה בעלת אופי מתמשך, כך שניתן לתבוע פעם נוספת ולקבל פיצוי נוסף. אם בתביעה הראשונה לא נפסק פיצוי עבור המשך סירוב עתידי, הרי שאין בזה כפל תביעה.