אפוטרופסות וכשרות

אנחנו 7 אחים, שחוששים שאבא מכה את אימא. היא סובלת מאלצהיימר ולא יכולה לתקשר. הם גרים לבד ואבא מטפל בה. מה נוכל לעשות?

ובכן, ניתן לפנות לבית המשפט, למנות לה אפוטרופוס אחר, ולהוציא אותה מהבית. ניתן גם לבקש מבית המשפט להתקין בבית מצלמות, יש תקדים כזה – שבו היה חשש שבת שטיפלה בהוריה הדמנטיים בביתם פוגעת בהם. הצו ניתן לבקשת יתר אחיה.

אני שותף כבר 5 שנים בחשבון הבנק של אימי, לפי בקשתה. אני עוזר לה למשוך כספים ולשלם חשבונות. האם אחיי יכולים לתבוע אותי?

אחייך אכן עלולים לתבוע אותך בתור "אפוטרופוס למעשה" של אימכם, לדרוש ממך מתן חשבונות ואף לתבוע החזר כספים, אם לא שימשו לצורכי האם בלבד, או שלא הושקעו לפי דרישות החוק. אני ממליצה לך לעתור למינוי שלך בתור אפוטרופוס לאם, מה שיהיה קל יותר אם אכן היא מסכימה לכך, וכך תהנה ממטריה מגוננת מפני תביעות עתידיות עקב הפיקוח של בית המשפט ושל האפוטרופוס הכללי.

אני רוצה לשמש אפוטרופוס לסבא שלי. קרובי משפחה אחרים מתנגדים. האם לפנות לבית המשפט?

בתי המשפט מעדיפים למנות קרוב משפחה מדרגה ראשונה על פני אפוטרופוס זר חיצוני. ככל שהקשר המשפחתי של המבקש אל החסוי הוא קרוב יותר, וככל שאכן המבקש מטפל בפועל בחסוי ודואג לצרכיו, כך משתפרים סיכוייו להתמנות. אם החסוי מסוגל להביע את דעתו – בית המשפט יתחשב גם בה.

אנחנו 2 אחיות ו-4 אחים. אמא חולה מאד, וכל הטיפול בה נופל על הבנות, והבנים מתנערים. האם יש אפשרות לתבוע את האחים ולחייבם במתן עזרה?

אי אפשר לחייב את האחים פיזית להשתתף בטיפול, אבל אפשר לתבוע מהם כספים במסגרת תביעת מזונות עבור אמא, ולממן כך הוצאות על מטפלים או עזרה במשק הבית. אמא תוכל לגמול לכן, הבנות, אחרי 120, באם תניח צוואה מתאימה לטובתכן. אם אמא אינה צלולה דיה על מנת לתבוע אותם, אתם יכולות לבקש למנות לה אפוטרופוס, לרבות אחת או יותר מכן, על מנת שיוכל לתבוע בשמה.

מתי וכיצד ממנים אפוטרופוס לקשיש?

ברגע שחוששים לצלילותו של קשיש, יש לפנות מיד לביהמ"ש לענייני משפחה, ולבקש להכריז עליו פסול-דין ולמנות לו אפוטרופוס. פסול דין אינו יכול לבצע פעולות משפטיות, ואז לא משנה על מה נוכלים יחתימו את הקשיש, המסמך יהיה חסר כל תוקף. כאן מדובר על אפוטרופוס לרכוש. יש גם אפוט' לגוף, שמחליט למשל לעניין ביצוע טיפולים רפואיים בקשיש, או לעניין השמת הקשיש במוסד זה או אחר. לבקשה המוגשת לביהמ"ש יש לצרף חוות דעת פסיכו-גריאטרית.