נתתי לבני בן ה-30 דירה במתנה. היא עדיין לא נרשמה בטאבו על שמו. האם אני יכולה להתחרט?

גם אם כבר יש חוזה חתום, או תצהירי העברה במתנה, עדיין, כל עוד שהדירה לא נרשמה בטאבו ע"ש הילד, זו רק התחייבות לתת מתנה. התחייבות כזו ניתן לבטל למשל בשני מקרים: או שהמצב הכלכלי שלך הורע בצורה ניכרת, או שהבן שלך מתנהג כלפיך בצורה מחפירה. ניתן לבטל התחייבות למתנה כל עוד שהמקבל לא שינה מצבו לרעה על סמך ההבטחה. אם למשל הבן הסתמך על הבטחתך, ושיפץ את הדירה והשביח אותה, יתכן שתצטרכי לשלם לו את שווי ההשקעות שלו בה.