מה עלול לקרות לאישה שלא תתנהל נכון בגירושין?

אישה שלא מתנהלת נכון בגירושין עלולה להפסיד את המזונות שלה, את הסכום הרשום בכתובה ואת חלקה ברכוש המשותף, וחשוב מזה – את משמורת הילדים.