מה סכום המזונות שנהוג לפסוק לאם עובדת שהילדה ברשותה? בעלי אדם אמיד ובעל נכסים מניבים, אך הוא מסרב להתחייב לסכום מזונות קבוע.

יש סכום מינימום שנקבע בפסיקה, שאינו רלבנטי למקרה שלך, אך אין סכום ממוצע ש"נהוג" לפסוק. בכל תיק נקבע סכום דמי המזונות לפי צרכי הילדה, הכנסות האב והאם וחלוקת זמני השהות. במשמורת משותפת האם מקבלת פחות, ולפעמים אפילו כלום, ובמשמורת בלעדית שלה – יותר. בשום אופן לא ניתן שסכום מזונות ילדה ישתנה לפי ה"פדיון" של האב, בימ"ש לא יאשר לכם הסכם כזה. על האב לשלם סכום חודשי קבוע, מהכנסותיו, או מתוך נכסיו, ואף מתוך ה"מינוס" שלו.