מה התוצאה המשפטית כאשר האישה בוגדת?

חשוב מאד לא לבגוד. אישה בוגדת מפסידה את מזונותיה ואת הסכום הרשום בכתובה שלה. אם הדיון מתנהל בבית דין רבני, היא עלולה גם לאבד את משמורת הילדים ואת חלקה ברכוש הרשום על שם הבעל.