מה הם הנושאים בהם עוסק הסכם גירושין, שבהם ניתן לטעות?

בהסכם גירושין יש 4 נושאים עיקריים: הגירושין, מזונות הילדים, משמורת הילדים (שזה כולל בחובו את הסדרי הראייה והביקורים) וחלוקת הרכוש המשותף.