כיצד יכולה אישה מתגרשת לאסוף מידע כלכלי על הבעל?

כדי לקבל חצי מהרכוש, האישה צריכה להראות לבית המשפט איזה רכוש קיים. כדי לקבל מזונות גבוהים, עליה להוכיח מחד את ההכנסות והנכסים של הבעל, ומאידך את רמת החיים וההוצאות שלה ושל הילדים. אני מציעה לצלם ולשמור כל מסמך שמעיד על הכנסות ונכסים, להיעזר בחוקר פרטי אם לא מוצאים לבד, וכן לאסוף קבלות על כל ההוצאות.