אני מוסלמי ואשתי מסרבת להתגרש ממני, ואף ברחה מן הארץ להוריה שגרים בצרפת. האם מותר לי לשאת עוד אישה?

בשום אופן לא! זו תהיה עברה פלילית, וקיים גם חשש שתחויב לשלם לאשתך הראשונה פיצויים על כך, אם תיתבע על ידה, אפילו ללא הוכחת נזק.