אנחנו 6 אחים. אח אחד הפעיל לחץ על ההורים שייתנו לו במתנה את הדירה שלהם. יתר האחים לא ידעו מזה. ההורים לא יודעים קרוא וכתוב. מה לעשות?

אם המתנה כבר נרשמה בטאבו, זו מתנה מוגמרת, אבל עדיין יש מצבים שניתן לבטל אותה. בתי המשפט הכירו בעילה של השפעה בלתי הוגנת, עילה שמשמשת לביטול צוואות, גם לשם ביטול מתנות. לדוגמא: בן שמתחייב לטפל בהוריו כל ימי חייהם, ולאחר שקיבל מהם דירה במתנה הוא מנתק כליל את הקשר איתם. או – ילד או ילדה שהפעילו לחץ לא הוגן על הוריהם להעביר להם את הדירה ולקפח את האחים האחרים שלהם. או מקרה אחר, בו ההורים סבלו מחולשה שכלית או גופנית, היו מבוגרים ולא כשירים או צלולים, ולא הבינו מה הם עושים. היו גם תקדימים של ביטול מתנות מהורים שלא ידעו קרוא וכתוב, או לא ידעו עברית, ולא נרשם בחוזה שמישהו הקריא להם או תירגם עבורם. לסיכום, כדאי לתבוע ביטול של המתנה.