אימא שלנו נתנה לאחד האחים את חצי הבית שהיה רשום על שמה במתנה. היום היא מתחרטת על כך בגלל התנהגותו כלפיה. מה ניתן לעשות?

אחת השאלות היא האם הבית כבר נרשם ע"ש האח, או עדיין לא. אם טרם נרשם, זוהי רק התחייבות לתת מתנה. חוק המתנה מונה מקרים בהם ניתן לבטל התחייבות למתן מתנה. בין היתר – בהעדר הסתמכות של המקבל ושינוי מצבו לרעה על סמך המתנה (למשל – שיפוץ הבית או בנייה על הגג), הרעה כלכלית במצבו של מעניק המתנה, והתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן. יתכן שאחיך התנהג כלפי אמכם באופן שיאפשר לה לבטל את המתנה. גם אם המתנה כבר נרשמה, עדיין יש מקרים שבהם ניתן לבטל אותה, למשל, אם הענקת המתנה הייתה מותנית בתנאי, והאח לא קיים אותו. היו למשל מקרים בפסיקה בהם ילדים התחייבו לטפל בהוריהם בתמורה לקבלת דירתם במתנה, והפקירו את ההורים לאחר שהדירה עברה על שמם. באותם מקרים בית המשפט ביטל את המתנה והחזיר את הדירה להורים.